Konkurs na napisanie artykułu naukowego do "Rocznika Ziem Zachodnich"

2018-08-03

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” ogłasza konkurs na napisanie artykułów naukowych do Rocznika Ziem Zachodnich

1. Przedmiotem konkursu jest niepublikowany wcześniej, autorski artykuł skierowany do czasopisma naukowego „Rocznik Ziem Zachodnich”, zgodny z tematyką czasopisma
2. Pierwsza nagroda wynosi 2000 zł; druga i trzecia – 1000 zł
3. Do 15 września 2018 r. należy nadesłać zgłoszenie zawierające tytuł, abstrakt i bibliografię artykułu
4. Do 30 października 2018 r. należy przesłać cały artykuł wraz ze streszczeniem, bibliografią, krótkim biogramem autora i słowami kluczowymi
5. Ogłoszenie laureatów nastąpi 15 listopada 2018 r.

Regulamin konkurs na artykuł do czasopisma naukowego RZZ

Załącznik do regulaminu konkursu RZZ. Formularz zgłoszenia