Sprawa łużycka w polskiej polityce po 1989 r.

  • Marcin Tujdowski Instytut Zachodni w Poznaniu
Słowa kluczowe: mniejszość serbołużycka, stosunki polsko-niemieckie

Abstrakt

W artykule autor przedstawia, w porządku chronologicznym, inicjatywy podejmowane przez polskich parlamentarzystów, których celem była popularyzacja zagadnienia serbołużyckiego pośród przedstawicieli władz wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej. Niekiedy zamierzeniem posłów było również wywarcie wpływu na polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych celem aktywnego poparcia Serbołużyczan, głównie w ramach relacji polsko-niemieckich. Żadna z tych prób nie przyniosła zamierzonego rezultatu, co było wynikiem nadania priorytetu dobrosąsiedzkim relacjom w stosunkach między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.

Pobrania

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora

Marcin Tujdowski, Instytut Zachodni w Poznaniu

Marcin Tujdowski – dr, pracownik badawczo-analityczny Instytutu Zachodniego im. Z. Wojciechowskiego w Poznaniu. W latach 2008–2012 redaktor pisma „Siedlisko”, poświęconego zarówno społecznościom lokalnym, jak i całemu społeczeństwu Ziem Zachodnich i Północnych.

Bibliografia

Cygański M., Leszczyński R., Zarys dziejów narodowościowych Łużyczan, t. 2, Opole 1997

Jendroszczyk P., Serbołużyczanie liczą na pomoc Polski, „Rzeczpospolita”, z 25 III 2008 r.

Kasper M., Die Lausitzer Sorben in der Wende 1989/1990, Budziszyn 2000

Kuberski L., Pałys P., Od inkorporacji do autonomii kulturowej. Kontakty polsko-serbołużyckie w latach 1945–1950, Opole 2005

Mazur Z., Centrum przeciwko Wypędzeniom (1999–2005), Poznań 2005

Mazurski K.R., Próba periodyzacji współczesnych kontaktów polsko-łużyckich, „Lubuskie Zeszyty Historyczne”, nr 10 (1994), s. 9–24

Mieczkowska M., Między koncepcją a praktyką. Polska wobec Łużyc w latach 1945–1990, Szczecin 2002

Niech prezydent Kaczyński broni Serbołużyczan, „Gazeta Wyborcza”, z 7 III 2008 r.

Tujdowski M., Zmiany świadomości Serbołużyczan, [w:] Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy – między polskością a niemieckością, red. A. Sakson, Poznań 2008, s. 395–415
Opublikowane
2017-12-29
Jak cytować
Tujdowski, M. (2017). Sprawa łużycka w polskiej polityce po 1989 r. Rocznik Ziem Zachodnich, 1, 293-304. https://doi.org/https://doi.org/10.26774/rzz.172
Dział
Artykuły i Studia