Socjologia Ziem Zachodnich i Północnych – nowe paradygmaty i wyzwania badawcze. Refleksje na kanwie obrad XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Gdańsku

  • Andrzej Sakson Instytut Zachodni w Poznaniu
Słowa kluczowe: Ziemie Zachodnie i Północne, badania socjologiczne, tożsamość miejsca, Polskie Towarzystwo Socjologiczne

Abstrakt

Artykuł stanowi zarys rozwoju badań nad zagadnieniem socjologii Ziem Zachodnich i Północnych. Autor prezentuje dyskusje odbywające się na ten temat od kilku lat na forum Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Zwraca przy tym uwagę na nowe paradygmaty badawcze (jak „społeczeństwo postmigracyjne”, „integracja przestrzeni społecznej” etc.), które zastępują tematy charakterystyczne dla badań wcześniejszych (jak „integracja Ziem Zachodnich i Północnych”).

Pobrania

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora

Andrzej Sakson, Instytut Zachodni w Poznaniu

Andrzej Sakson – prof. zw. dr hab., socjolog, pracownik Instytutu Zachodniego im. Z. Wojciechowskiego w Poznaniu i Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Autor 400 prac z zakresu stosunków polsko-niemieckich, przemian społecznych na Warmii i Mazurach, mniejszości narodowych i etnicznych, migracji. Najnowsze publikacje: Od Kłajpedy do Olsztyna. Współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich: Kraj Kłajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury, Poznań 2011 (wyd. niemieckie 2016), Dziedzictwo Prus Wschodnich. Socjologiczne i historyczne studia o regionie, Dąbrówno 2017.

Bibliografia

Encyklopedia socjologii. Suplement, red. H. Kubiak [et al.], Warszawa 2005

Odmiany polskich tożsamości, red. K. Bondyra, S. Lisiecki, Poznań 2002

Polskie transgranicza, red. Z. Kurcz, A. Sakson, Wrocław 2009

Polskie Ziemie Zachodnie. Studia socjologiczne, red. A. Michalak, A. Sakson, Ż. Stasieniuk, Poznań 2011

Pomorze – trudna Ojczyzna? Kształtowanie się nowej tożsamości 1945–1995, red. A. Sakson, Poznań 1996

Przełom i wyzwanie. Pamiętnik VIII Zjazdu Socjologicznego, Warszawa-Toruń 1991

Rosset E., Ziemie Zachodnie i Północne jako laboratorium demograficzne, „Studia Demograficzne”, z. 20 (1969)

Sakson A., Mazurzy – społeczność pogranicza, Poznań 1990

Sakson A., Współczesne badania socjologiczne na Ziemiach Zachodnich i Północnych – stare i nowe wyzwania, [w:] Odmiany polskich tożsamości, red. K. Bondyra, S. Lisiecki, Poznań 2002, s. 75–88

Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy – pomiędzy polskością a niemieckością, red. A. Sakson, Poznań 2008

Wierzchosławski S., Ludność Ziem Zachodnich i Północnych w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002, [w:] Ziemie Odzyskane/Ziemie Zachodnie i Północne 1945–2005. 60 lat w granicach państwa polskiego, red. A. Sakson, Poznań 2006

Ziemie Odzyskane/Ziemie Zachodnie i Północne 1945–2005. 60 lat w granicach państwa polskiego, red. A. Sakson, Poznań 2006

Ziemie Zachodnie i Północne Polski w półwieczu 1945–1995, red. R. Rybiński, Toruń 1997
Opublikowane
2017-12-29
Jak cytować
Sakson, A. (2017). Socjologia Ziem Zachodnich i Północnych – nowe paradygmaty i wyzwania badawcze. Refleksje na kanwie obrad XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Gdańsku. Rocznik Ziem Zachodnich, 1, 529-541. https://doi.org/https://doi.org/10.26774/rzz.183
Dział
Artykuły i studia