Ziemia Lubuska. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość regionu w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia, red. Tomasz Nodzyński, Marceli Tureczek, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Zielonej Górze, Zielona Góra – Gorzów Wielkopolski 2015, ss. 398

  • Marcin Tujdowski Instytut Zachodni w Poznaniu

Biogram autora

Marcin Tujdowski, Instytut Zachodni w Poznaniu

Marcin Tujdowski – dr, pracownik badawczo-analityczny Instytutu Zachodniego im. Z. Wojciechowskiego w Poznaniu. W latach 2008–2012 redaktor pisma „Siedlisko”, poświęconego zarówno społecznościom lokalnym, jak i całemu społeczeństwu Ziem Zachodnich i Północnych.

Opublikowane
2017-12-29
Dział
Recenzje i omówienia