Irena Kurasz, Mniejszość niemiecka na Dolnym Śląsku. Studium socjologiczne, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2016, ss. 332

  • Andrzej Sakson Instytut Zachodni w Poznaniu

Pobrania

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora

Andrzej Sakson, Instytut Zachodni w Poznaniu

Andrzej Sakson – prof. zw. dr hab., socjolog, pracownik Instytutu Zachodniego im. Z. Wojciechowskiego w Poznaniu i Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Autor 400 prac z zakresu stosunków polsko-niemieckich, przemian społecznych na Warmii i Mazurach, mniejszości narodowych i etnicznych, migracji. Najnowsze publikacje: Od Kłajpedy do Olsztyna. Współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich: Kraj Kłajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury, Poznań 2011 (wyd. niemieckie 2016), Dziedzictwo Prus Wschodnich. Socjologiczne i historyczne studia o regionie, Dąbrówno 2017.

Opublikowane
2017-12-29
Jak cytować
Sakson, A. (2017). Irena Kurasz, Mniejszość niemiecka na Dolnym Śląsku. Studium socjologiczne, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2016, ss. 332. Rocznik Ziem Zachodnich, 1, 745-747. https://doi.org/https://doi.org/10.26774/rzz.206
Dział
Recenzje i omówienia