Próba syntezy czy rocznicowa publicystyka? Słowo o książce Huberta Mordawskiego, Ziemie Odzyskane 1945–1956, Wydawnictwo Poligraf, Brzezia Łąka 2015, ss. 623

  • Radosław Domke Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Pobrania

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora

Radosław Domke, Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Radosław Domke – dr hab., absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, autor 125 publikacji naukowych (książek, artykułów i recenzji) z zakresu historii najnowszej Polski oraz geopolityki. Do jego ważniejszych publikacji należą: Między historią a geopolityką (red., 2009), Ziemie Zachodnie i Północne Polski w propagandzie lat 1945-1948 (2010), Galopująca epoka (2011), Druga i trzecia niepodległość (współred., 2011), Przemiany społeczne w Polsce w latach 70. XX wieku (2016), Pędzące stulecie (2016), H.J. Mackinder, Demokratyczne ideały a rzeczywistość (wstęp, oprac. i tłum., 2016). Wykładał w Hiszpanii, Niemczech i Polsce. Na Uniwersytecie Zielonogórskim zatrudniony od 1 marca 2007 r. Od 2012 r. sekretarz redakcji „Studiów Zachodnich”. Pełni też funkcję członka zarządu zielonogórskiego oddziału PTH. Obecnie pracuje nad książką profesorską na temat wizerunku społeczeństwa w kinematografii PRL.

Opublikowane
2017-12-29
Jak cytować
Domke, R. (2017). Próba syntezy czy rocznicowa publicystyka? Słowo o książce Huberta Mordawskiego, Ziemie Odzyskane 1945–1956, Wydawnictwo Poligraf, Brzezia Łąka 2015, ss. 623. Rocznik Ziem Zachodnich, 1, 772-775. https://doi.org/https://doi.org/10.26774/rzz.210
Dział
Recenzje i omówienia