Rada naukowa

Prof. Padraic Kenney, Department of History Indiana University Bloomington
Dr hab. prof. US Adam Makowski, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego
Dr hab. Piotr Pałys, Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu
Ks. prof. PWT dr hab. Michał Piela SDS, Instytut Historii Kościoła Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
Prof. Włodzimierz Suleja, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Marcin Tujdowski, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu
Dr hab. Ryszard Tomkiewicz, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
Prof. dr hab. Klaus Ziemer, Uniwersytet w Trewirze, Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie