Zachęcamy do promocji Rocznika Ziem Zachodnich na stronach internetowych bibliotek oraz poprzez dodatkowe narzędzia typu Lista A-Z, jako czasopisma z pełnym i bezpłatnym dostepem do jego zawartości.