Zachęcamy Czytleników do zapoznania się z opublikowanymi na stronie internetowej czasopisma dwoma tomami "Rocznika Ziem Zachodnich". Zarówno każdy z tekstów, jak i całe tomy udostępnione są za darmo na zasadach CC.