Zachęcamy Autorów do założenia konta na stronie czasopisma (zarejestruj), które ułatwi nadsyłanie redakcji tekstów do publikacji we wszystkich działach Rocznika. Propozycje tekstów można nadsyłać również mailowo na adres: piotr.zubowski@zajezdnia.org.

Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjmowania tekstów, które nie spełniają wymogów Instrukcji wydawniczej.