Uprzejmie informujemy, że w związku z zawieszeniem działalności czasopisma, obecnie nie jest prowadzony nabór żadnych tekstów. Osoby zainteresowane tematyką Ziem Zachodnich i Północnych, pragnące publikować swoje opracowania na łamach tematycznych periodyków naukowych, zachęcamy do zwrócenia uwagi na czasopisma wydawane przez naszych partnerów: Studia Śląskie, Przegląd Zachodni, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, zaś dla osób zainteresowanych tematyką historii mówionej: Wrocławski Rocznik Historii Mówionej.