Wykaz recenzentów

ROCZNIK ZIEM ZACHODNICH

 

R. 2 (2018)

Dr hab. Grzegorz Bębnik, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach

Dr hab. Marek Białokur prof. UO, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego

Dr hab. Wojciech Browarny prof. UWr, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Ewa Dawidejt-Drobek, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu

Prof. dr hab.Dariusz Dolański, Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr hab. Radosław Domke prof. UZ, Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr hab. Adam Dziurok prof. UKSW, Instytut Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach

Prof. dr hab. Barbara Engelking, Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Sylwester Fertacz, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego

Dr hab. Maciej Fic, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego

Dr hab. Witold Gieszczyński prof. UWM, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Dr hab. Tomasz Głowiński, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Beata Halicka prof. UAM, Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Prof. dr hab. Igor Hałagida, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego

Dr Joanna Hytrek-Hryciuk, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu

Prof. dr hab. Stanisław Jankowiak, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Prof. dr hab. Tomasz Jaworski, Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr Łukasz Kamiński, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Platforma Europejskiej Pamięci i Sumienia

Dr hab. Robert Klementowski prof. UWr, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu

Dr Kornelia Kończal, Ludwig-Maximilians-Universität München, Niemcy

Ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Archiwum Archidiecezjalne w Olsztynie

Prof. dr hab. Elżbieta Kościk, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Wojciech Kucharski, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Prof. dr hab. Wojciech Kunicki, Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Rafał Łatka, Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej

Dr hab. Sławomir Łodziński prof. UW, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Wojciech Łukowski, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Piotr Madajczyk, Instytut Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Dr Mateusz Matuszyk, Wrocław

Dr hab. Mariusz Mazur prof. UMCS, Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Dr hab. Kazimierz Miroszewski prof. UŚ, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego

PhD Janusz Mokrosz, Katowice

Prof. dr hab. Marek Ordyłowski, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Prof. dr hab. Czesław Osękowski, Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr hab. Kazimierz Ożóg prof. UO, Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego

Dr hab. Grażyna Pańko prof. UWr, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Andrzej Sakson, Zakład Badań Niemcoznawczych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego

Dr hab. Karol Sanojca, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Robert Skobelski prof. UZ, Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Krzysztof Sychowicz, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu

Dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu

Dr hab. Ryszard Tomkiewicz, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Miron Urbaniak prof. UWr, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Maria Wagińska-Marzec, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego

Dr Grzegorz Waligóra, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu

Ks. Robert Włodkowski, Szczecin

Dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos prof. UWr, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Waldemar Żarski prof. UWr, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

R. 1 (2017)

Dr hab. Mariusz Ausz, Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Dr hab. Grzegorz Berendt prof. UG, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku

Dr Grzegorz Bębnik, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach

Dr hab. Jan Jacek Bruski, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Dariusz Dolański, Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr hab. Adam Dziurok prof. UKSW, Instytut Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach

Dr hab. Maciej Fic, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego

Dr hab. Witold Gieszczyński prof. UWM, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Prof. dr hab. Igor Hałagida, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku

Dr hab. Grzegorz Hryciuk prof. UWr, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Grzegorz Jasiński prof. UWM, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Prof. dr hab. Tomasz Jaworski, Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr hab. Iwona Jażdżewska prof. UŁ, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Romuald Jończy, Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego

Dr hab. Katarzyna Kajdanek prof. UWr, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Robert Klementowski prof. UWr, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu

Ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Archiwum Archidiecezjalne w Olsztynie

Dr hab. Bartosz Korzeniewski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Prof. dr hab. Elżbieta Kościk, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Barbara Kubis, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego

Dr Wojciech Kucharski, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Prof. dr hab. Zbigniew Kurcz, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Izabela Lewandowska prof. UWM, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Dr Sebastian Ligarski, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie

Dr hab. Sławomir Łodziński prof. UW, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Wojciech Łukowski, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Irena Machaj, Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego

Dr hab. Adam Makowski prof. UŚ, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

Dr hab. Kazimierz Miroszewski, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego

Dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel prof. UWr, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Beata Ociepka, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Marek Okólski, Instytut Nauk Społecznych SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Prof. dr hab. Marek Ordyłowski, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Prof. dr hab. Czesław Osękowski, Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr hab. Piotr Pałys prof. PIN-IŚ, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu

Dr hab. Grażyna Pańko prof. UWr, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Sebastian Rosenbaum, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach

Dr hab. Małgorzata Ruchniewicz prof. UWr, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Andrzej Sadowski, Instytut Socjologii i Kogniwistyki Uniwersytetu w Białymstoku

Prof. dr hab. Andrzej Sakson, Zakład Badań Niemcoznawczych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego

Dr hab. Karol Sanojca, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Robert Skobelski prof. UZ, Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr hab. Radosław Skrycki prof. UŚ, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

Dr hab. Teresa Sołdra-Gwiżdż prof. UO, Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego

Prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu

Dr hab. Bożena Szaynok, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Maria Szmeja, Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica

Dr hab. Ryszard Tomkiewicz, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Miron Urbaniak prof. UWr, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Grzegorz Waligóra, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu

Dr Robert Żurek, Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego