Rada naukowa

Prof. Padraic Kenney, Department of History Indiana University Bloomington
Dr hab. prof. US Adam Makowski, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego
Dr hab. Piotr Pałys, Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu
Ks. prof. PWT dr hab. Michał Piela SDS, Instytut Historii Kościoła Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
Prof. Włodzimierz Suleja, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Marcin Tujdowski, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu
Dr hab. Ryszard Tomkiewicz, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
Prof. dr hab. Klaus Ziemer, Uniwersytet w Trewirze, Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zespół redakcyjny

prof. Grzegorz Strauchold • redaktor naczelny, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
dr Wojciech Kucharski • zastępca redaktora naczelnego, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
Piotr Zubowski • sekretarz redakcji, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

dr Katarzyna Bock-Matuszyk • redaktor tematyczny, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
dr Jolanta Kluba • redaktor tematyczny, Politechnika Wrocławska
dr Ewa Maj • redaktor tematyczny, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
Dariusz Misiejuk • redaktor tematyczny, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
Marcin Musiał • redaktor tematyczny, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel • redaktor tematyczny, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
dr Aleksandra Paprot-Wielopolska • redaktor tematyczny, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
dr Barbara Techmańska • redaktor tematyczny, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
dr Marek L. Wójcik • redaktor tematyczny, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Zofia Smyk • redaktor językowy, Wrocław
Stanisława Trela • redaktor językowy, Wrocław