Rada naukowa

Prof. Padraic Kenney, Department of History Indiana University Bloomington, Stany Zjezdnoczone
Dr hab. prof. US Adam Makowski, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Polska
Dr hab. Piotr Pałys, Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu, Polska
Ks. prof. PWT dr hab. Michał Piela SDS, Instytut Historii Kościoła Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Polska
Prof. Włodzimierz Suleja, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska
Dr Marcin Tujdowski, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu, Polska
Dr hab. Ryszard Tomkiewicz, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Polska
Prof. dr hab. Klaus Ziemer, Uniwersytet w Trewirze, Niemcy; Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

Zespół redakcyjny

prof. Grzegorz Strauchold • redaktor naczelny, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska
dr Wojciech Kucharski • zastępca redaktora naczelnego, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Polska
Piotr Zubowski • sekretarz redakcji, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Polska
dr Katarzyna Bock-Matuszyk • redaktor tematyczny, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Polska
dr Jolanta Kluba • redaktor tematyczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska
Dariusz Misiejuk • redaktor tematyczny, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Polska
Marcin Musiał • redaktor tematyczny, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Polska
dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel • redaktor tematyczny, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska
dr Barbara Techmańska • redaktor tematyczny, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska
dr Marek L. Wójcik • redaktor tematyczny, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska
Zofia Smyk • redaktor językowy, Polska
Stanisława Trela • redaktor językowy, Polska