• Wyniki konkursu na napisanie artykułu naukowego do "Rocznika Ziem Zachodnich"

  2018-11-15

  W pierwszej edycji konkursu na artykuł naukowy do „Rocznik Ziem Zachodnich” wpłynęło 14 artykułów. Na podstawie opinii członków redakcji naukowej czasopisma Komisja Konkursowa przyznała jednogłośnie trzy nagrody:

  1 nagroda: Wojciech BEDNARSKI (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), artykuł pt. „Ziemie Odzyskane” w obiektywie Polskiej Kroniki Filmowej – obraz Ziem Zachodnich w propagandzie państwowej 1945–1948

  2 nagroda: Dorota KUREK (Uniwersytet Szczeciński, Muzeum Narodowe w Szczecinie), artykuł pt. „Charytatywni siewcy ideologii nienawiści i odwetu”. Proces członków organizacji Kirchendienst Ost jako element propagandowej walki PRL z rewizjonizmem zachodnioniemieckim

  3 nagroda: Szymon SMENTEK (Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku), artykuł pt. Problem wychodźstwa polskiego z prowincji wschodnich państwa niemieckiego na łamach „Gazety Grudziądzkiej” na przełomie XIX i XX wieku

  Ocenie podlegała zgodność treści z tytułem artykułu, układ tekstu i kompletność tez, merytoryka, nowatorstwo badań, charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł i formalna strona artykułu (poprawność języka, opanowanie techniki pisania artykułu, spis rzeczy, odsyłacze).

  Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

  Artykuły ukażą się w trzecim numerze „Rocznika Ziem Zachodnich” w 2019 r.

  Zachęcamy do uczestnictwa w kolejnej edycji, która zostanie ogłoszona już niebawem!

  Przeczytaj więcej na temat Wyniki konkursu na napisanie artykułu naukowego do "Rocznika Ziem Zachodnich"
 • Konkurs na napisanie artykułu naukowego do "Rocznika Ziem Zachodnich"

  2018-08-03

  Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” ogłasza konkurs na napisanie artykułów naukowych do Rocznika Ziem Zachodnich

  1. Przedmiotem konkursu jest niepublikowany wcześniej, autorski artykuł skierowany do czasopisma naukowego „Rocznik Ziem Zachodnich”, zgodny z tematyką czasopisma
  2. Pierwsza nagroda wynosi 2000 zł; druga i trzecia – 1000 zł
  3. Do 15 września 2018 r. należy nadesłać zgłoszenie zawierające tytuł, abstrakt i bibliografię artykułu
  4. Do 30 października 2018 r. należy przesłać cały artykuł wraz ze streszczeniem, bibliografią, krótkim biogramem autora i słowami kluczowymi
  5. Ogłoszenie laureatów nastąpi 15 listopada 2018 r.

  Regulamin konkurs na artykuł do czasopisma naukowego RZZ

  Załącznik do regulaminu konkursu RZZ. Formularz zgłoszenia

  Przeczytaj więcej na temat Konkurs na napisanie artykułu naukowego do "Rocznika Ziem Zachodnich"