Wydawca
Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” • Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" (The "Remembrance and Future" Center)
ul. Grabiszyńska 184
53-235 Wrocław
Polska • Poland
e-mail: rzz@zajezdnia.org
tel. (+48) (0)71 715 96 23
www.zajezdnia.org

Główna osoba do kontaktu

Piotr Zubowski
Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Wsparcie techniczne

Grzegorz Makuch