Ogłoszenia

Wyniki konkursu na napisanie artykułu naukowego do "Rocznika Ziem Zachodnich"

2018-11-15

W pierwszej edycji konkursu na artykuł naukowy do „Rocznik Ziem Zachodnich” wpłynęło 14 artykułów. Na podstawie opinii członków redakcji naukowej czasopisma Komisja Konkursowa przyznała jednogłośnie trzy nagrody:

1 nagroda: Wojciech BEDNARSKI (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), artykuł pt. „Ziemie Odzyskane” w obiektywie Polskiej Kroniki Filmowej – obraz Ziem Zachodnich w propagandzie państwowej 1945–1948

2 nagroda: Dorota KUREK (Uniwersytet Szczeciński, Muzeum Narodowe w Szczecinie Centrum Dialogu Przełomy), artykuł pt. „Charytatywni siewcy ideologii nienawiści i odwetu”. Proces członków organizacji Kirchendienst Ost jako element propagandowej walki PRL z rewizjonizmem zachodnioniemieckim

3 nagroda: Szymon SMENTEK (Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku), artykuł pt. Problem wychodźstwa polskiego z prowincji wschodnich państwa niemieckiego na łamach „Gazety Grudziądzkiej” na przełomie XIX i XX wieku

Ocenie podlegała zgodność treści z tytułem artykułu, układ tekstu i kompletność tez, merytoryka, nowatorstwo badań, charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł i formalna strona artykułu (poprawność języka, opanowanie techniki pisania artykułu, spis rzeczy, odsyłacze).

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Artykuły ukażą się w trzecim numerze „Rocznika Ziem Zachodnich” w 2019 r.

Zachęcamy do uczestnictwa w kolejnej edycji, która zostanie ogłoszona już niebawem!

Przeczytaj więcej na temat Wyniki konkursu na napisanie artykułu naukowego do "Rocznika Ziem Zachodnich"

Aktualny numer

Tom 1 (2017)
Okładka
Opublikowane: 2017-12-29

Artykuły i studia

Recenzje i omówienia

Wyświetl wszystkie numery

Czasopismo naukowe Rocznik Ziem Zachodnich jest rocznikiem wydawanym online przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, począwszy od 2017 roku. Funkcję redaktora naczelnego pełni w nim prof. Grzegorz Strauchold. Czasopismo jest miejscem prezentacji wieloaspektowych badań naukowych poświęconych przeszłości i współczesności ziem przyłączonych do Polski po II wojnie światowej oraz przestrzenią do dyskusji naukowej na ten temat. Struktura czasopisma składa się z następujących części: artykuły i studia, materiały źródłowe, recenzje i omówienia, raporty i ekspertyzy, przeglądy badań i sprawozdania, a także Biblioteka Myśli Zachodniej, w której, z naukowym komentarzem, publikowane są wznowienia tekstów, które wniosły znaczący wkład w badania nad Ziemiami Zachodnimi Północnymi. 

Redakcja przyjmuje do druku teksty w języku polskim i angielskim, przygotowane z uwzględnieniem Instrukcji wydawniczej.