Wyniki konkursu na napisanie artykułu naukowego do "Rocznika Ziem Zachodnich"

2018-11-15

W pierwszej edycji konkursu na artykuł naukowy do „Rocznik Ziem Zachodnich” wpłynęło 14 artykułów. Na podstawie opinii członków redakcji naukowej czasopisma Komisja Konkursowa przyznała jednogłośnie trzy nagrody:

1 nagroda: Wojciech BEDNARSKI (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), artykuł pt. „Ziemie Odzyskane” w obiektywie Polskiej Kroniki Filmowej – obraz Ziem Zachodnich w propagandzie państwowej 1945–1948

2 nagroda: Dorota KUREK (Uniwersytet Szczeciński, Muzeum Narodowe w Szczecinie), artykuł pt. „Charytatywni siewcy ideologii nienawiści i odwetu”. Proces członków organizacji Kirchendienst Ost jako element propagandowej walki PRL z rewizjonizmem zachodnioniemieckim

3 nagroda: Szymon SMENTEK (Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku), artykuł pt. Problem wychodźstwa polskiego z prowincji wschodnich państwa niemieckiego na łamach „Gazety Grudziądzkiej” na przełomie XIX i XX wieku

Ocenie podlegała zgodność treści z tytułem artykułu, układ tekstu i kompletność tez, merytoryka, nowatorstwo badań, charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł i formalna strona artykułu (poprawność języka, opanowanie techniki pisania artykułu, spis rzeczy, odsyłacze).

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Artykuły ukażą się w trzecim numerze „Rocznika Ziem Zachodnich” w 2019 r.

Zachęcamy do uczestnictwa w kolejnej edycji, która zostanie ogłoszona już niebawem!