Zuzanna Grębecka, Obcy w mieście. Żołnierze radzieccy w pamięci, doświadczeniu i opowieści legniczan, Wydawnictwo Libron, Kraków 2017, ss. 550

  • Marek Żak Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Biogram autora

Marek Żak, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Marek Żak – doktorant w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoje zainteresowania badawcze kieruje w stronę dziejów powojennej Legnicy.

Opublikowane
2017-12-29
Dział
Recenzje i omówienia