Yaman Kouli, Dolny Śląsk 1936–1956. Szybki rozwój i nieudana odbudowa. Wpływ wiedzy na produkcję przemysłową, przekład Tomasz Dominiak, Biblioteka Humanisty, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, s. 315

Pobrania

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora

Radosław Domke, Uniwersytet Zielonogórski

Dr hab., prof. nadzw., absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, autor i redaktor licznych publikacji naukowych z zakresu historii najnowszej Polski oraz geopolityki, m.in.: Między historią a geopolityką (red., 2009); Ziemie Zachodnie i Północne Polski w propagandzie lat 1945–1948 (2010), Galopująca epoka (2011), Druga i trzecia niepodległość (współred., 2011), Przemiany społeczne w Polsce w latach 70. XX wieku (2016), Pędzące stulecie (2016), H.J. Mackinder, Demokratyczne ideały a rzeczywistość (2016); wykładał w Hiszpanii, Niemczech i Polsce; na Uniwersytecie Zielonogórskim zatrudniony od 2007 r.; od 2012 r. sekretarz redakcji „Studiów Zachodnich”; członek zarządu zielonogórskiego oddziału PTH.

Opublikowane
2018-12-28
Jak cytować
Domke, R. (2018). Yaman Kouli, Dolny Śląsk 1936–1956. Szybki rozwój i nieudana odbudowa. Wpływ wiedzy na produkcję przemysłową, przekład Tomasz Dominiak, Biblioteka Humanisty, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, s. 315. Rocznik Ziem Zachodnich, 2, 676–683. https://doi.org/https://doi.org/10.26774/rzz.264
Dział
Recenzje i omówienia