Yaman Kouli, Dolny Śląsk 1936–1956. Szybki rozwój i nieudana odbudowa. Wpływ wiedzy na produkcję przemysłową, przekład Tomasz Dominiak, Biblioteka Humanisty, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, s. 315

Biogram autora

Radosław Domke, Uniwersytet Zielonogórski

Dr hab., prof. nadzw., absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, autor i redaktor licznych publikacji naukowych z zakresu historii najnowszej Polski oraz geopolityki, m.in.: Między historią a geopolityką (red., 2009); Ziemie Zachodnie i Północne Polski w propagandzie lat 1945–1948 (2010), Galopująca epoka (2011), Druga i trzecia niepodległość (współred., 2011), Przemiany społeczne w Polsce w latach 70. XX wieku (2016), Pędzące stulecie (2016), H.J. Mackinder, Demokratyczne ideały a rzeczywistość (2016); wykładał w Hiszpanii, Niemczech i Polsce; na Uniwersytecie Zielonogórskim zatrudniony od 2007 r.; od 2012 r. sekretarz redakcji „Studiów Zachodnich”; członek zarządu zielonogórskiego oddziału PTH.

Opublikowane
2018-12-28
Dział
Recenzje i omówienia