Rzecz o trudnym dziedzictwie Ziem Zachodnich i Północnych. Sprawozdanie z seminarium pt. „Dziedzictwo migracji. Otwarte seminarium teoretycznopraktyczne”, zorganizowanego przez Fundację Ważka i Stowarzyszenie „Tratwa”, Wrocław, 5 września 2018 r.

Biogram autora

Aleksandra Paprot-Wielopolska, Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

Dr nauk humanistycznych w zakresie etnologii, etnolożka/antropolożka kultury i kulturoznawczyni, pracuje w Dziale Badawczym Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”, wiceprezeska Stowarzyszenia „Kochamy Żuławy” i członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (w tym Sekcji Stroju Ludowego oraz Sekcji Ukrainoznawczej); interesuje się dziedzictwem kulturowym, mechanizmami polityki pamięci i kształtowania tożsamości na obszarach postmigracyjnych oraz regionalizmem i aktywnością społeczności lokalnych. Autorka kilku książek oraz tekstów naukowych i popularyzatorskich o dziedzictwie kulturowym i tożsamości.

Opublikowane
2018-12-28
Dział
Przeglądy badań i sprawozdania