Sprawozdanie z konferencji pt. „Na swoim? U siebie? Wśród swoich? Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich i Północnych”, Centrum Historii Zajezdnia, Wrocław, 6–7 listopada 2017 r.

Biogram autora

Jolanta Kluba, Wyższa Szkoła Bankowa

Dr nauk społecznych, pracownik Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, redaktor „Rocznika Ziem Zachodnich” i „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej”, członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Interesuje się procesami partycypacji społecznej i publicznej oraz historią regionalną. Autorka artykułów naukowych i opracowań eksperckich z zakresu polityki społecznej i sektora pozarządowego.

Opublikowane
2018-12-28
Dział
Przeglądy badań i sprawozdania