Aleksandra Paprot-Wielopolska, Żuławy i Powiśle. Kreowanie tożsamości lokalnych i regionalnych po 1989 roku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018, s. 288

Pobrania

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora

Marcin Owsiński, Muzeum Stutthof w Sztutowie

Dr nauk humanistycznych z zakresu historii, absolwent Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu oraz Podyplomowego Studium Muzealniczego UJ w Krakowie. Od 1999 r. pracownik Muzeum Stutthof, kustosz dyplomowany, kierownik Działu Oświatowego Muzeum. Autor i redaktor publikacji edukacyjnych, naukowych i popularnonaukowych dotyczących historii najnowszej oraz dziejów Żuław, Stutthofu i Sztutowa, m.in.: Polscy więźniowie polityczni w obozie Stutthof 1939–1945 (Toruń 2001); Obóz-Muzeum. Trauma we współczesnym wystawiennictwie (red.; Kraków 2013); Historia gminy Stutthof do maja 1945 roku (Sztutowo 2014); Naznaczeni. Stutthof – Obozy – Sztutowo w latach 1945–1962. Dzieje gminy, gromady i miejsca pamięci (Sztutowo 2015); Znaki (nie)pamięci. Teoria i praktyka upamiętniania w Polsce (red.; Kraków 2016).

Opublikowane
2018-12-28
Jak cytować
Owsiński, M. (2018). Aleksandra Paprot-Wielopolska, Żuławy i Powiśle. Kreowanie tożsamości lokalnych i regionalnych po 1989 roku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018, s. 288. Rocznik Ziem Zachodnich, 2, 668–675. https://doi.org/https://doi.org/10.26774/rzz.284
Dział
Recenzje i omówienia