Polskie osadnictwo po niemieckiej stronie granicy po 2004 r.

  • Marcin Tujdowski Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu
Słowa kluczowe: migracja, depopulacja, pogranicze, socjologia pogranicza

Abstrakt

W artykule autor opisuje wycinek polskiej emigracji do Niemiec po 2004 r. Chodzi o Polaków, którzy wybrali wschodnie, przygraniczne regiony Niemiec na miejsce do życia. Od 2004 r., tj. od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, liczba takich osób stale rośnie. Migracja ta również zmienia się pod względem jakościowym. W latach wcześniejszych za granicę migrowały głównie na krótki czas osoby wykonujące proste prace. W ramach nowej migracji przybysze przenoszą się do Niemiec na trwały pobyt, często są to osoby reprezentujące zawody wymagające wysokich kwalifikacji (lekarze, urzędnicy, specjaliści).

Biogram autora

Marcin Tujdowski, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu

Dr, pracownik badawczo-analityczny Instytutu Zachodniego w Poznaniu. W latach 2008–2012 redaktor pisma „Siedlisko”, poświęconego zarówno społecznościom lokalnym, jak i całemu społeczeństwu Ziem Zachodnich i Północnych.

Bibliografia

Schmollack S., Bis es knalt. Antipolnische Ressentiments in Vorpommern, „Tageszeitung”, z 13 V 2008 r.
Opublikowane
2018-12-28
Dział
Artykuły i Studia