Adriana Merta-Staszczak, Niechciane dziedzictwo. Nieruchomości zabytkowe na Dolnym Śląsku w latach 1945–1989, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018, s. 394

Biogram autora

Agata Gabiś, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr, historyk sztuki i architektury, absolwentka historii sztuki UWr, adiunkt w Zakładzie Historii Kultury Materialnej w Instytucie Historycznym UWr.; zajmuje się historią architektury XX w., ze szczególnym uwzględnieniem polskiej architektury powojennej w kontekście artystycznym, politycznym, gospodarczym i socjologicznym. Współpracuje z instytucjami upowszechniającymi polską sztukę i historię, m.in. z Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Współczesnym we Wrocławiu i Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość”.

Opublikowane
2018-12-28
Dział
Recenzje i omówienia