Yaman Kouli, Dolny Śląsk 1936–1956. Szybki rozwój i nieudana odbudowa. Wpływ wiedzy na produkcję przemysłową, przekład Tomasz Dominiak, Biblioteka Humanisty, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, s. 315

Biogram autora

Jakub Tyszkiewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab., pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, autor kilkunastu książek i ponad 180 artykułów, specjalizuje się w stosunkach polsko-amerykańskich po II wojnie światowej, dyplomacji oraz powojennej historii Dolnego Śląska i Wrocławia. Stypendysta m.in. Fundacji Fulbrighta, Amesbury Foundation i Fundacji Kościuszkowskiej, visiting profesor na uczelniach w Stanach Zjednoczonych (University of Massachussetts, Amherst, University of Washington, Seattle), Izraelu i Europie. Autor m.in. monografi Rozbijanie monolitu. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski 1945–1988 (Warszawa 2015), współautor prac o historii Środy Śląskiej, Wołowa i Kostomłotów, które ukażą się w 2019 r.

Opublikowane
2018-12-28
Dział
Recenzje i omówienia