Yaman Kouli, Dolny Śląsk 1936–1956. Szybki rozwój i nieudana odbudowa. Wpływ wiedzy na produkcję przemysłową, przekład Tomasz Dominiak, Biblioteka Humanisty, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, s. 315

Pobrania

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora

Jakub Tyszkiewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab., pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, autor kilkunastu książek i ponad 180 artykułów, specjalizuje się w stosunkach polsko-amerykańskich po II wojnie światowej, dyplomacji oraz powojennej historii Dolnego Śląska i Wrocławia. Stypendysta m.in. Fundacji Fulbrighta, Amesbury Foundation i Fundacji Kościuszkowskiej, visiting profesor na uczelniach w Stanach Zjednoczonych (University of Massachussetts, Amherst, University of Washington, Seattle), Izraelu i Europie. Autor m.in. monografi Rozbijanie monolitu. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski 1945–1988 (Warszawa 2015), współautor prac o historii Środy Śląskiej, Wołowa i Kostomłotów, które ukażą się w 2019 r.

Opublikowane
2018-12-28
Jak cytować
Tyszkiewicz, J. (2018). Yaman Kouli, Dolny Śląsk 1936–1956. Szybki rozwój i nieudana odbudowa. Wpływ wiedzy na produkcję przemysłową, przekład Tomasz Dominiak, Biblioteka Humanisty, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, s. 315. Rocznik Ziem Zachodnich, 2, 684–690. https://doi.org/https://doi.org/10.26774/rzz.314
Dział
Recenzje i omówienia