Wprowadzenie

Abstrakt

      

Biogram autora

Marcin Musiał, Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

Ur. 1989 r., absolwent historii i historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorant w Zakładzie Historii Śląska w Instytucie Historycznym UWr, gdzie bada procesy kształtowania tożsamości zbiorowej śląskich franciszkanów reformatów w XVII–XVIII w. Interesuje się historią kultury w nowożytności oraz po 1945 r., a także metodologią historii.

Opublikowane
2020-12-31
Dział
Suplement (2020)