Polemika z tekstem Nancy Waldmann „Koniec przeobrażeń? Dekomunizacja przestrzeni publicznej w Polsce na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 2016–2017 – wybrane przykłady”

Biogram autora

Robert Klementowski, Instytut Pamięci Narodowej/Uniwersytet Wrocławski

Doktor habilitowany nauk historycznych, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień historii politycznej i gospodarczej XX wieku, antropologii pamięci, fotografii, grafiki komputerowej, historii literatury. Autor m.in. monografii Modelowe boksowanie ze światem. Polska literatura fantastyczna na przełomie lat 70 i 80 XX wieku; W cieniu sudeckiego uranu. Kopalnictwo uranu w Polsce w latach 1948–1973; Jeleniogórskie „Orlęta”; Zgorzelecka bezpieka 1945–1990.

Opublikowane
2020-12-31
Dział
Suplement (2020)