Z dziejów elektryfikacji Dolnego Śląska w latach 1891–1939

Słowa kluczowe: Dolny Śląsk, elektryfikacja, elektrownie, historia energetyki, hydroelektrownie

Abstrakt

W artykule przedstawiono rozwój dolnośląskiej energetyki w latach 1891–1939. Na podstawie literatury przedmiotu, źródeł archiwalnych i materiałów statystycznych odtworzono sieć elektrowni uruchomionych w tym okresie przez lokalny przemysł i spółki elektryfikacyjne. Sporo miejsca poświęcono mechanizmom elektryfikacji, zwłaszcza zagadnieniom współpracy władz samorządowych z wielkimi przedsiębiorstwami energetycznymi. Dodatkowo w tabelach przedstawione zostały podstawowe dane o elektrowniach, produkcji energii przez spółki elektryfikacyjne z różnych źródeł energii oraz zestawienie charakteryzujące energetykę dolnośląską na tle rozwoju tego przemysłu w ówczesnych Niemczech.

Biogram autora

Wiktor Krajniak, Zielona Góra

Wiktor Krajniak – ur. 1986 r. w Zielonej Górze. Absolwent historii, filozofii i politologii. W 2016 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim obronił pracę doktorską dotyczącą dziejów energetyki wodnej na rzece Bóbr. Do zainteresowań badawczych należą filozofia nauki i historia gospodarcza, ze szczególnym uwzględnieniem okresu industrializacji i rewolucji naukowo-technicznej. Pracuje w Szkole Podstawowej nr 5 w Zielonej Górze.

Bibliografia

Afeltowicz T., Studia nad historią banków śląskich (do roku 1918), Wrocław 1963

Bachmann C., Die Elektricitätswirtschaft, [w:] Schlesien. Kultur und Arbeit einer deutschen Grenzmark, red. B. Salomon, E. Stein, Berlin–Friedenau 1926

Bachmann C., Energiewirtschaftliches aus Schlesiens Wassekräften, [w:] Monographien deutscher Landschaften, T. 3: Die Riesengebirgskreise umfassend die Kreise Hirschberg, Landeshut, Löwenberg, Bolkenhain, Schönau, red. E. Stein, Berlin–Friedenau 1928

Bachmann C., Die Talsperre bei Mauer am Bober, Hirschberg 1925

Bachmann C., Die Talsperren und die Überlandzentrale Schlesiens, ,,Die Talsperre”, nr 35 (1911)

Bujkiewicz Z., Krajobraz materialny i społeczny Zielonej Góry od końca XVIII do połowy XX wieku. Przestrzeń – ludność – gospodarka, Zielona Góra 2003

Ciok Z., Królikowski L., Nowakowski R., Szymczak P., Michał Doliwo-Dobrowolski – współtwórca cywilizacji technicznej XX wieku, „Wiadomości Elektrotechniczne”, nr 1 (2009)

Friedrich A., Die Elektrizitätswirtschaft im Deutschen Reich. Entstehung, Aufbau, Werke, Arbeits- und Interessengebiete, Statistik, Finanzen, Berlin 1934

Historia elektroenergetyki dolnośląskiej, red. J. Beyer, Wrocław 1989

Historia elektryki polskiej, T. II: Elektroenergetyka, red. K. Kołbiński, Warszawa 1977

Hughes T.P., Networks of Power. Electrification in Western Society 1880–1930, Baltimore–London 1993

Krajniak W., Między młynarstwem a elektryfikacją. Społeczno-gospodarcze uwarunkowania wykorzystania potencjału energetycznego rzeki Bóbr od średniowiecza do 1945 roku, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. LXXVI (2016)

Krajniak W., Program zabudowy hydrotechnicznej lewego dorzecza Odry w I połowie XX wieku „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. LXII (2017), nr 2

Lilley S., Ludzie, maszyny i historia, Warszawa 1963

Łuczak Cz., Dzieje gospodarcze Niemiec 1871–1945, Poznań 1984

Monographien deutscher Landkreise, T. 2: Sorau N.L., red. O. Constantin, E. Stein, Berlin–Friedenau 1925

Monographien deutscher Landschaften, T. 3: Die Riesengebirgskreise umfassend die Kreise Hirschberg, Landeshut, Löwenberg, Bolkenhain, Schönau, red. E. Stein, Berlin–Friedenau 1928

Monographien deutscher Städte, T. 13: Görlitz, red. E. Stein, Berlin–Friedenau 1925

Monographien deutscher Städte, T. 29: Grünberg in Schlesien, red. E. Stein, Berlin–Friedenau 1928

Schlesien. Kultur und Arbeit einer deutschen Grenzmark, red. B. Salomon, E. Stein, Berlin–Friedenau 1926

Schönberg A., Glunk E., Landes-Elektrizitätswerke, München–Berlin 1926

Siegel G., Die Elektrizitäts-Lieferungs-Gesellschaft, Berlin 1922

Siwicki K., Organizacja gospodarki energetycznej w Niemczech. Elektryfikacja i gazyfikacja, Warszawa 1937

Sosiński R., Z dziejów energetyki, Warszawa 1964

Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, red. Statistischen Reichsamt, Berlin 1939

Wróblewski A.K., Historia fizyki. Od czasów najdawniejszych do współczesności, Warszawa 2007
Opublikowane
2017-12-29
Dział
Artykuły i Studia