Między historią a pamięcią

Wspomnienia i pamiętniki w zbiorach biblioteki Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie (cz. 1)

  • Alicja Dobrosielska Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
Słowa kluczowe: inwentarz, pamiętniki i wspomnienia, Kresy Wschodnie, II wojna światowa, szkolnictwo na Warmii i Mazurach

Abstrakt

Artykuł stanowi uzupełnienie inwentarza sporządzonego przez Zbigniewa Frasa (Materiały pamiętnikarskie w zbiorach Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, oprac. Z. Fras, „Informator Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie”, nr 37 (1986), ss. 148) – o pamiętniki i wspomnienia dotyczące Kresów Wschodnich, doświadczenia II wojny światowej oraz szkolnictwa na Warmii i Mazurach w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej, zgromadzone po 1985 r. w Zbiorach Specjalnych Biblioteki Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Znajdują się tu zarówno teksty będące uzupełnieniem wcześniej nadesłanych relacji, autorskie wspomnienia związane ze szkolnictwem polskim na Warmii, Mazurach i Powiślu, w tym również spisane na drukach ankiet rozsyłanych przez OBN do szkół. Odrębną grupę materiałów pamiętnikarskich stanowią prace nadesłane w 1989 r. na konkurs „Dać świadectwo prawdzie”.

Pobrania

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora

Alicja Dobrosielska, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

Alicja Dobrosielska – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Zainteresowania naukowe: historia średniowieczna, ziem pruskich w okresie średniowiecza i nowożytności, historia społeczna. Prowadzi badania nad zmianą kulturową w Prusach od okresu plemiennego po nowożytność. Koordynator i współautor projektów kulturowych, realizowanych w ramach działalności Towarzystwa Naukowego „Pruthenia”. Autorka licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych, uczestniczka projektów międzynarodowych, m.in. „Polska i Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (od słowiańskich plemion do przełomu XII/XIII w.)”, realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2014–2019.

Bibliografia

Januszkiewicz Z., rec., Materiały pamiętnikarskie w zbiorach Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, oprac. Z. Fras, „Informator Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie”, nr 37 (1986), „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 33–36 (1–4/1989)

Klimek A., Wywiad z zapomnianym synem ziemi warmińskiej, „Słowo na Warmii i Mazurach”, nr 462–464 (6–8/1962)

Materiały pamiętnikarskie w zbiorach Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, oprac. Z. Fras, „Informator Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie”, nr 37 (1986)

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w latach 1988–1989. Sprawozdanie z działalności, Olsztyn 1990

Raszkiewicz A., Śladami ludzkich łez. Wspomnienia Sybiraczki, Olsztyn 1993

Stachowska-Dembecka W., Władysław Stachowski. Życie i działalność 1899–1986, Poznań 2014

Studziński E., Z Polesia do sowieckiego łagru, Wrocław 2012
Opublikowane
2017-12-29
Jak cytować
Dobrosielska, A. (2017). Między historią a pamięcią. Rocznik Ziem Zachodnich, 1, 625-647. https://doi.org/https://doi.org/10.26774/rzz.188
Dział
Opracowania źródłowe