Andrzej Kopiczko, Dzieje kościoła i parafii św. Wojciecha w Mrągowie do 1945 r., Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015, ss. 190

Biogram autora

Alicja Dobrosielska, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

Alicja Dobrosielska – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Zainteresowania naukowe: historia średniowieczna, ziem pruskich w okresie średniowiecza i nowożytności, historia społeczna. Prowadzi badania nad zmianą kulturową w Prusach od okresu plemiennego po nowożytność. Koordynator i współautor projektów kulturowych, realizowanych w ramach działalności Towarzystwa Naukowego „Pruthenia”. Autorka licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych, uczestniczka projektów międzynarodowych, m.in. „Polska i Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (od słowiańskich plemion do przełomu XII/XIII w.)”, realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2014–2019.

Opublikowane
2017-12-29
Dział
Recenzje i omówienia

Inne teksty tego samego autora