Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku, red. Sławomir Łodziński, Katarzyna Warmińska, Grzegorz Gudaszewski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016, ss. 312

  • Marek Mazurkiewicz Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu

Pobrania

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora

Marek Mazurkiewicz, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu

Marek Mazurkiewicz – dr, politolog, niemcoznawca, pracownik naukowy Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się problematyka powojennej wymiany ludności, polsko-niemieckich stosunków politycznych, mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości niemieckiej na historycznym obszarze Górnego Śląska, a także bezpieczeństwa międzynarodowego.

Opublikowane
2017-12-29
Jak cytować
Mazurkiewicz, M. (2017). Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku, red. Sławomir Łodziński, Katarzyna Warmińska, Grzegorz Gudaszewski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016, ss. 312. Rocznik Ziem Zachodnich, 1, 753-765. https://doi.org/https://doi.org/10.26774/rzz.208
Dział
Recenzje i omówienia