Wydarzenia Marca 1968 roku w pamięci i edukacji historycznej, red. Anna Gołębiowska i Małgorzata Świder, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2017, s. 133

Biogram autora

Zbigniew Bereszyński, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu

Dr nauk humanistycznych w dziedzinie historii, adiunkt w Państwowym Instytucie Naukowym – Instytucie Śląskim w Opolu; zajmuje się głównie historią społeczno-polityczną Śląska Opolskiego oraz historią aparatu bezpieczeństwa w PRL; autor m.in. monografii NSZZ „Solidarność” i rewolucja solidarnościowa na Śląsku Opolskim 1980–1990, Opole 2014 i Komunistyczny aparat bezpieczeństwa i ludność niemiecka na Górnym Śląsku w latach
1945–1990, Opole–Gliwice 2017.

Opublikowane
2018-12-28
Dział
Recenzje i omówienia

Inne teksty tego samego autora