Górny Śląsk – tożsamość i autonomia. Dwie nowe monografie socjologiczne

Justyna Kijonka, Tożsamość współczesnych Górnoślązaków. Studium socjologiczne, Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae, Katowice 2016, ss. 468; Cezary Trosiak, Górny Śląsk między regionalizmem – autonomią – separatyzmem, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2016, ss. 316

Biogram autora

Andrzej Sakson, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu

Andrzej Sakson – prof. zw. dr hab., socjolog, pracownik Instytutu Zachodniego im. Z. Wojciechowskiego w Poznaniu i Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Autor 400 prac z zakresu stosunków polsko-niemieckich, przemian społecznych na Warmii i Mazurach, mniejszości narodowych i etnicznych, migracji. Najnowsze publikacje: Od Kłajpedy do Olsztyna. Współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich: Kraj Kłajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury, Poznań 2011 (wyd. niemieckie 2016), Dziedzictwo Prus Wschodnich. Socjologiczne i historyczne studia o regionie, Dąbrówno 2017.

Opublikowane
2017-12-29
Dział
Recenzje i omówienia