Władysław Dudziak, Wspomnienia z lat 1945–1948

Słowa kluczowe: Mrągowo, organizacja życia religijnego, relacje osadników z ludnością autochtoniczną

Abstrakt

Ks. Władysław Dudziak przybył do Mrągowa wiosną 1945 r. wraz z jedną z grup przesiedleńców z północnego Mazowsza. W mieście nie było wówczas żadnego kapłana, dom parafialny był wypalony, bez okien, rozkradziony i zdewastowany. Pisząc o życiu parafialnym, wiele informacji dotyczy też ówczesnej, mrągowskiej codzienności. Ks. Dudziak uczestniczył np. w organizacji mrągowskiego gimnazjum, w którym następnie prócz religii uczył też matematyki. Prowadził internat. W miasteczku proboszczem był do 1960 r. We wspomnieniach ks. Dudziaka, przywołujących powojenną codzienność, przeważa optymizm i wiara w odbudowę życia społecznego.

Biogram autora

Ryszard Tomkiewicz, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

Dr hab., historyk, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Pracownik Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Zajmuje się powojenną historią Warmii i Mazur. Autor sześciu monografii oraz ponad stu artykułów dotyczących powojennych dziejów regionu. Sekretarz Rady Naukowej Ośrodka Badań Naukowych oraz członek Zarządu Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Bibliografia

Bielawny K., Kościół ewangelicko-augsburski na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej w spojrzeniu historyczno-ekumenicznym, Olsztyn 2008.

Bielawny K., Parafia katolicka w Mrągowie od XV do 1. połowy XX wieku, „Studia Elbląskie”, nr 7 (2006), s. 53–67.

Bielawny K., Przejmowanie Kościołów ewangelickich przez ludność katolicką na terenie diecezji warmińskiej w latach 1945–1946, „Forum Teologiczne”, nr 8 (2007), s. 111–120.

Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, Kraków 1996.

Gołębiowski B., rec. Z pogranicza kurpiowsko-mazurskiego: 1945–1957, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 38 (1/1994), s. 227–228.

Kopiczko A., Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1945–1992, Słownik, cz. 2, Olsztyn 2007.

Kopiczko A., Dzieje kościoła i parafii św. Wojciecha w Mrągowie do 1945 r., Olsztyn 2015.

Kopiczko A., Józef Chomski [biogram], [w:] Duchowieństwo katolickie Diecezji Warmińskiej w latach 1945–1992, cz. 2: Słownik, Olsztyn 2007, s. 42.

Kopiczko A., Stanisław Kobyłecki [biogram], [w:] Duchowieństwo katolickie Diecezji Warmińskiej w latach 1945–1992, cz. 2: Słownik, Olsztyn 2007, s. 136.

Kruk E., Księża Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w latach 1945–1950, „Biuletyn Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Olsztynie”, nr 7 (2007), http://diec.mazurska.luteranie.pl/pl/biuletyn/MTE_2007_07_49.htm#JaguckiA (dostęp: 28 V 2018 r.).

Murawska H., Ludność z polskich Kresów Wschodnich w powiecie mrągowskim, „Mrągowskie Studia Humanistyczne”, nr 1 (1999), s. 89–102.

Sakson A., Mazurzy – społeczność pogranicza, Poznań 1990.

Sopuch K., W. Dudziak, Z pogranicza kurpiowsko-mazurskiego: 1945–1957, Ostrołęka 1993.

Szorc A., Teodor Bensch (1903–1958), Encyklopedia katolicka, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, t. 2, Lublin 1976.

Tomkiewicz R., Mrągowo w latach 1945–1947, „Mrągowskie Studia Humanistyczne”, nr 1 (1999), s. 69–88.
Opublikowane
2018-12-28
Dział
Opracowania źródłowe