„Akcja barakowa” na Warmii i Mazurach w latach 1945–1947

Słowa kluczowe: przesiedlenia, osadnictwo, odbudowa, transport, handel

Abstrakt

Jesienią 1945 r. zainicjowana została „akcja barakowa”, której celem było zdemontowanie na ziemiach przyłączonych i przetransportowanie na tereny ziem dawnych, poniemieckich, drewnianych baraków, w czasie wojny stanowiących zabudowę tworzonych przez okupantów obozów. O miejscu ich rozlokowania miały decydować lokalne urzędy ziemskie. Przeznaczone miały być dla osób, które swoje domostwa, wraz z dobytkiem, straciły w czasie wojny. W praktyce przenoszono nie tylko obiekty typowo obozowe, lecz także zabudowania gospodarcze, np. baraki stajenne lub magazynowe, które często trafiały do prywatnych przedsiębiorców i rolników, wykorzystujących je na przydomowe składziki. Jesienią 1946 r. w Ministerstwie Odbudowy uznano za bezzasadne kontynuowanie tej akcji, konkludując, że obiekty tego typu były „niepraktyczne, nieestetyczne i kosztowne”. Te baraki, których nie rozebrano, w kolejnych latach wykorzystywano przede wszystkim jako magazyny lub prowizoryczne pomieszczenia handlowe.

Biogram autora

Ryszard Tomkiewicz, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

Dr hab., historyk, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Pracownik Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Zajmuje się powojenną historią Warmii i Mazur. Autor sześciu monografii oraz ponad stu artykułów dotyczących powojennych dziejów regionu. Sekretarz Rady Naukowej Ośrodka Badań Naukowych oraz członek Zarządu Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Bibliografia

Gieszczyński W., Państwowy Urząd Repatriacyjny w osadnictwie na Warmii i Mazurach (1945–1950), Olsztyn 1999.

Kuźniewski B., Suchowiecki A., Obóz jeniecki Stalag IB Hohenstein, Olsztynek 2013.

Łagodziński S., Z badań nad obozem Hohenbruch (według relacji świadków), „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 1 (1976), s. 61–77.

Tomkiewicz R., „W trosce o ład i porządek”. Projekt obozu pracy przymusowej w Nidzicy z 1945 roku, „Rocznik Mazurski”, R. 6 (2002), s. 94–97.
Opublikowane
2018-12-28
Dział
Artykuły i Studia