Pismo Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski dr. Jakuba Prawina do starostów powiatowych i prezydenta Olsztyna w sprawie przygotowania kwaterunku dla osadników zamierzających podjąć pracę w przemyśle

Słowa kluczowe: odbudowa ze zniszczeń wojennych, zatrudnienie, rozwój przemysłu i rzemiosła, mieszkania dla robotników

Abstrakt

Okręg Mazurski nie należał do terenów, gdzie były możliwości znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia. Większość tutejszych zakładów została doszczętnie rozkradziona lub zniszczona. Utrudniało to realizację koncepcji szybkiej akcji osiedleńczej i uaktywnienia gospodarczego regionu (obszar ten nigdy nie miał zbyt wielu atutów dla rozwoju przemysłu). Zarządzenie Pełnomocnika Rządu RP płk. Jakuba Prawina nie jest zachętą dla potencjalnych osadników, pomija też problem dewastacji tutejszej infrastruktury gospodarczej. Odnosi się do kwestii sprowadzenia do Okręgu Mazurskiego w pierwszej kolejności wykwalifikowanych robotników, którzy zdołaliby odtworzyć potencjał gospodarczy regionu (w większości przybywali tu osadnicy myślący raczej o karierze urzędniczej). Zadbać o to mieli przedstawiciele lokalnych władz, a zachętą do osadnictwa miało być zapewnienie przybyszom korzystnych warunków bytowych.

Biogram autora

Ryszard Tomkiewicz, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

Ryszard Tomkiewicz – dr hab., historyk, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Pracownik Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. Zajmuje się powojenną historią Warmii i Mazur. Autor sześciu monografii oraz ponad stu artykułów dotyczących powojennych dziejów regionu. Sekretarz Rady Naukowej Ośrodka Badań Naukowych oraz członek Zarządu Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Członek Redakcji „Komunikatów Mazursko-Warmińskich”.

Bibliografia

Gałęziowska M., Bronisław Latosiński – pierwszy prezydent powojennego Olsztyna, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 1 (2000), s. 81–94

Gieszczyński W., Państwowy Urząd Repatriacyjny w osadnictwie na Warmii i Mazurach (1945–1950), Olsztyn 1999

Okręg Mazurski w raportach Jakuba Prawina. Wybór dokumentów. 1945, przygotował do druku T. Baryła, Olsztyn 1996

Tomkiewicz R., Życie codzienne powojennych mieszkańców Olsztyna. 1945–1956, Olsztyn 2003
Opublikowane
2017-12-29
Dział
Opracowania źródłowe