Ogłoszenia

Konkurs na napisanie artykułu naukowego do "Rocznika Ziem Zachodnich"

2018-08-03

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” ogłasza konkurs na napisanie artykułów naukowych do Rocznika Ziem Zachodnich

1. Przedmiotem konkursu jest niepublikowany wcześniej, autorski artykuł skierowany do czasopisma naukowego „Rocznik Ziem Zachodnich”, zgodny z tematyką czasopisma
2. Pierwsza nagroda wynosi 2000 zł; druga i trzecia – 1000 zł
3. Do 15 września 2018 r. należy nadesłać zgłoszenie zawierające tytuł, abstrakt i bibliografię artykułu
4. Do 30 października 2018 r. należy przesłać cały artykuł wraz ze streszczeniem, bibliografią, krótkim biogramem autora i słowami kluczowymi
5. Ogłoszenie laureatów nastąpi 15 listopada 2018 r.

Regulamin konkurs na artykuł do czasopisma naukowego RZZ

Załącznik do regulaminu konkursu RZZ. Formularz zgłoszenia

Przeczytaj więcej na temat Konkurs na napisanie artykułu naukowego do "Rocznika Ziem Zachodnich"

Aktualny numer

Tom 1 (2017)
Okładka
Opublikowane: 2017-12-29

Artykuły i studia

Recenzje i omówienia

Wyświetl wszystkie numery

Czasopismo naukowe Rocznik Ziem Zachodnich jest rocznikiem wydawanym online przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, począwszy od 2017 roku. Funkcję redaktora naczelnego pełni w nim prof. Grzegorz Strauchold. Czasopismo jest miejscem prezentacji wieloaspektowych badań naukowych poświęconych przeszłości i współczesności ziem przyłączonych do Polski po II wojnie światowej oraz przestrzenią do dyskusji naukowej na ten temat. Struktura czasopisma składa się z następujących części: artykuły i studia, materiały źródłowe, recenzje i omówienia, raporty i ekspertyzy, przeglądy badań i sprawozdania, a także Biblioteka Myśli Zachodniej, w której, z naukowym komentarzem, publikowane są wznowienia tekstów, które wniosły znaczący wkład w badania nad Ziemiami Zachodnimi Północnymi. 

Redakcja przyjmuje do druku teksty w języku polskim i angielskim, przygotowane z uwzględnieniem Instrukcji wydawniczej.